top, SATTEL (THAILAND) CO., LTD.

Tech Brief: สายไฟ Vitalink มาตรฐาน UL 2196

ความรู้เชิงเทคนิค


Tech Brief: สายไฟ Vitalink มาตรฐาน UL 2196,Studer, FRC cable, สายทนความร้อน

เป็นเวลาหลายปีที่องค์กรด้านความปลอดภัย (Underwriter’s Laboratories (UL)) ได้กำหนดนิยามใหม่ของอุตสาหกรรมและความปลอดภัยในสถานที่ทำงานสำหรับทั้งการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ตลอดจนความปลอดภัยสาธารณะโดยรวมของบุคคลที่ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ มาตรฐานและการรับรองของ UL ช่วยให้สาธารณะชนไว้ใจในความน่าเชื่อถือและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตลอดจนความสามารถในการรักษาสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยสำหรับทุกคน มาตรฐาน UL 2196 จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าสายไฟจะรักษาการคงไว้ของวงจร (Circuit integrity) เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมงเมื่อเกิดเพลิงไหม้ และช่วยให้มีเวลาในการอพยพผู้อยู่อาศัยในอาคารได้อย่างปลอดภัย

การทดสอบมาตรฐาน UL 2196

การคงไว้ของวงจรสื่อสารในอาคารขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือเหตุการณ์ภัยพิบัติเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาการตอบสนองสภาวะฉุกเฉินและความปลอดภัย มาตรฐาน UL 2196 จะประเมิณความสามารถในการคงไว้ของวงจรของสายไฟเพื่อรักษาการเชื่อมต่อสัญญาณเมื่ออยู่ภายใต้สภาวะเกิดเพลิงไหม้และการฉีดพ่นน้ำแรงดันสูง

ขั้นตอนการทดสอบมีดังนี้: ต้องยึดสายไฟเข้ากับผนังไม่ว่าจะเดินสายไฟในท่อหรือเดินสายไฟแบบลอย ขึ้นอยู่กับรายการที่ต้องการทดสอบ ต่อสายไฟและเชื่อมต่อผนังกับเตาเผาเป็นเวลา 2 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 1850°F ผนังจะหลุดลอกออกและจะถูกฉีดพ่นน้ำก่อนที่จะจ่ายไฟเข้าวงรอีกครั้ง วงจรทั้งหมดต้องสามารถทำงานได้จึงจะถึงถือว่าผ่านการทดสอบ

ซึ่งเป็นนโยบายที่เคร่งครัดมาก เนื่องจากมาตรฐาน UL 2196 กำหนดให้ทดสอบระบบ 5 ครั้งเพื่อผ่านการทดสอบ สายไฟเดินในท่อร้อยสายโค้ง 90 องศา ต้องผ่านการทดสอบแบบเดียวกัน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ULC-S139 ซึ่งเป็นมาตรฐานการคงไว้ของวงจรในประเทศแคนาดา

Protecting Lives One Signal at a Time

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน UL 2196 สายไฟ VITALink® ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ Comtran ในกลุ่มสายไทนไฟไหม้ ได้รับการออกแบบโดยใช้ฉนวนชนิดที่จะแข็งตัวที่อุณหภูมิสูง เพื่อปกป้องสายไฟและการส่งสัญญาณได้เพียงพอ ขณะเกิด เหตุเพลิงไหม้ และเปลือกนอกมีคุณสมบุติปล่อยควันน้อย ฮาโลเจนเป็นศูนย์ (LSZH) ช่วยลดความเป็นพิษของควันและ เปลวไฟ และสายไฟ VITALink® circuit integrity ของ Comtran เป็นทางออกสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่มีความสำคัญ ต่อความปลอดภัยของชีวิต


Tech Brief: สายไฟ Vitalink มาตรฐาน UL 2196,Studer, FRC cable, สายทนความร้อน
หลังจากผ่านความร้อนสูงและการฉีดพ่นน้ำในระหว่างการทดสอบ 2 ชั่วโมง สายไฟ VITALink® ยังคงทำงานต่อไปได้โดยไม่สูญเสียสัญญาณ

การใช้งานแบบเรียลไทม์คืออะไร ?

ในเหตุการณ์ฉุกเฉินสายไฟ VITALink® จะยังคงทำงานและช่วยให้ระบบการสื่อสารและระบบการอพยพทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้คนสามารถออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งสามารถช่วยชีวิตผู้คนจำนวนมาก อีกทั้งสายไฟเหล่านี้สามารถใช้ได้ในอาคารพาณิชย์และที่อยู่อาศัย เช่น โรงพยาบาล, อุโมงค์, โรงเรียน, สนามบิน, คอมเพล็กซ์, อพาร์ตเมนต์, และอื่นๆ

ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน

สายไฟ VITALink® CI/CIC: เป็นสายไฟ Dual Rated สำหรับเดินสายไฟในท่อหรือแบบเดินลอย ใช้ในระบบเตือนภัยด้วยเสียงฉุกเฉิน (EVAC), ระบบตรวจจับควันและแจ้งเตือนอีคคีภัย,โทรทัศน์ฉุกเฉินสำหรับนักผจญเพลิง, ระบบสื่อสารในพื้นที่หลบอัคคีภัย, อุปกรณ์แจ้งเหตุ, ระบบอัดอากาศในช่องบันไดหนีไฟ

สายไฟ VITALink® Ethernet: ใช้ในระบบการสื่อสารแบบ VoIP (Voice Over IP) ในกรณีฉุกเฉิน เช่น ลำโพงและโทรศัพท์, อุปกรณ์สื่อสารในที่หลบภัย แบบ IP, อุปกรณ์แจ้งเตือนอัคคีภัย Class N ที่ระบุแอดเดรสได้และวงจรข้อมูลที่สำคัญ

สายไฟ VITALink® Armored: ติดตั้งในอุโมงค์รถไฟและชานชาลา, ชั้นใต้ดินหรือโครงสร้างที่ต่ำกว่า,อาคารจอดรถ,โรงงานปิโตรเคมี, โรงงานนิวเคลียร์, และโรงงานบำบัดของเสีย เหมาะสำหรับการปรับปรุงอาคารพาณิชย์ที่ใช้ท่อร้อยสายไฟที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL

 

อ้างอิงข้อมูลจาก:Tech Brief: UL 2196 Sets the Standard for VITALink Cable article [ page: 04-19] , VITALink Ciruit Integrity Cable, Comtran Innovative Systems. Engineered Solutions, Available on PDF

อ้างอิงรูปภาพจาก:Tech Brief: UL 2196 Sets the Standard for VITALink Cable article [ page: 04-19] , VITALink Ciruit Integrity Cable, Comtran Innovative Systems. Engineered Solutions, Marmon, A Berkshire Hetheway Company, Available on PDFDownload brochure (PDF file)

 

Home | Company Profile | Certificate | Contact Us
PRIVACY POLICY: SATTELTHAILAND.COM COPYRIGHT © 2011 ALL RIGHTS RESERVED BY SATTELTHAILAND.COM | WEB DESIGN BY WEBCREATIONTEAM.COM