top, SATTEL (THAILAND) CO., LTD.

ทำไมสายไฟที่มีมาตรฐานจึงสำคัญ

ความรู้เชิงเทคนิค


ทำไมสายไฟที่มีมาตรฐานจึงสำคัญ,Power cable, Studer, Instrument Cable

 

การรับรองเป็นสิ่งสำคัญในการทดสอบสายไฟ เพื่อให้แน่ใจว่าสายไฟจะทำงานได้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าในกรณีใดๆ แม้ในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งเหตุฉุกเฉินในระบบขนส่งล้วนเกิดขึ้นได้ สายไฟเกิดความเสียหายได้จากน้ำรั่วซึม, ไอน้ำ, การกัดกร่อน, และความเสียหายจากการกัดแทะของหนู

หากระบบที่ควบคุมด้วยสายไฟอย่างเช่น ระบบ Fire Alarm, ระบบสื่อสาร และระบบแสงสว่างยังคำทำงานต่อไปในขณะที่เกิดเหตุฉุกเฉินได้ จะช่วยให้ผู้พักอาศัยสามารถอพยพออกจากพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย นอกจากนี้สายไฟทนไฟไหม้ยังได้รับการออกแบบมาให้ปล่อยควันน้อยลงในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้และเพื่อลดการแพร่กระจายของควันไปยังผู้คน

อะไรก็เกิดขึ้นได้ นั่นคือเหตุผลที่ Comtran สร้างสายไฟที่มีมาตรฐานสูงสุดในตลาด สายไฟ HUB-Link ของ Comtran สำหรับใช้ในระบบขนส่งได้ผ่านการทดสอบที่เข้มงวดเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ UL เรื่องปล่อยควันน้อย, ความเป็นพิษต่ำ, ฮาโลเจนเป็นศูนย์, ป้องกันการกัดแทะของหนู, ทนน้ำ, ทนแสงแดด, และทนต่อของเหลว โปรดดูข้อมูลด้านล่างเพื่ออ่านเกี่ยวกับการรับรองของเรา

การรับรองของสายไฟ HUB-Link

Underwriters Labotories (หรือมาตรฐาน UL): c(UL)US ชนิด CMR-LS, CMG-LS, และ CM-LS ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ผ่านการทดสอบทางกายภาพอย่างคลอบคลุมตาม UL 444 (สายสื่อสาร) และการทดสอบการเผาไหม้ UL 1666 (การทดสอบระยะความสูงในการลามไฟของสายไฟฟ้าที่ติดตั้งในแนวดิ่งใน Shafts) และยังผ่านการทดสอบขีดจำกัดของควันตามมาตรฐาน FT4/IEEE 1202 โดยได้เครื่องหมาย "LS" เพิ่มมาในการรับรอง ซึ่งทำให้มีมาตรฐานสูงกว่าข้อกำหนด NYCT TC-7

การทดสอบทางกายภาพ/ควัน/สารพิษ (TC-7): ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ทำการทดสอบภายใต้กระบวนการ Fluid Immersion (น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันไฮดรอลิก, แก๊สและน้ำ), ความต้านทานการฉีกขาด, การสร้างควัน (ทดสอบแบบใช้เปลว/ไม่ใช้เปลว), การวัดดัชนีของควันและความเป็นพิษ,กรดแก๊ส, สารฮาโลเจน,รอยขีดข่วนในแนวนอน,การดูดซับแสง (UV), ความต้านทานการแตกหักจากความเครียดของสภาพแวดล้อม, การโค้งงอในสภาวะร้อน/เย็น, แรงกระแทก, การดูดซึมน้ำ, การกดกลับของเปลือกนอก, และการคงรูปทางความร้อน

NFPA 130: สายไฟเหล่านี้ต้องเป็นไปตามการทดสอบเปลวไฟมาตรฐาน IEEE-1202 / FT4 เพื่อลดการลามไฟและต้องทำงานในพื้นที่เปียกได้ที่อุณหภูมิ 90°C สำหรับการทดสอบด้านการทนน้ำ นอกจากนี้ยังต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ ANSI /UL 1685 สำหรับความหนาแน่นของควันปานกลาง ทั้งหมด และสูงสุด และสายไฟต้องเป็นไปตามมาตรฐาน NFPA 70

การทดสอบทางไฟฟ้าตามมาตรฐาน ANSI/TIA-568-C.2 (Category 3): ความคาดเคลื่อนของตัวนำ, ความต้านทานไฟกระแสตรง, ค่าลดทอนขอสัญญาณ, ความต้านทานไฟกระแสสลับ, ความจุไฟฟ้า, ความจุไฟฟ้าระหว่างวัตถุ, ความไม่สมดุลของความจุไฟฟ้า (Pair to pair), ความไม่สมดุลขอความจุไฟฟ้า (Pair to ground), สัญญาณแทรกข้าม, ความต้านทานนของฉนวน, Conductor to Conductor Proof Test, Core-to-shield DC Proof, ความต้านทานของชีลด์, และการทดสอบความต่อเนื่อง

 

อ้างอิงข้อมูลจาก:Why it's Important To Have Certiified Cabling article [ page: 06-19], Comtran Innovative Systems. Engineered SolutionsDownload brochure (PDF file)

 

Home | Company Profile | Certificate | Contact Us
PRIVACY POLICY: SATTELTHAILAND.COM COPYRIGHT © 2011 ALL RIGHTS RESERVED BY SATTELTHAILAND.COM | WEB DESIGN BY WEBCREATIONTEAM.COM