top, SATTEL (THAILAND) CO., LTD.

ทำไมระบบสายไฟที่ปลอดภัยจึงสำคัญ

ความรู้เชิงเทคนิค


สิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในอุตสาหกรรมการขนส่งคือความปลอดภัย – ความปลอดภัยของลูกเรือและที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของผู้คนนับล้านที่ต้องพึ่งพาระบบขนส่งมวลชนเพื่อรับส่งพวกเขาในทุกๆวันอย่างไรก็ตามหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติขึ้นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วย โดยเฉพาะกรณีเหล่านี้ ความปลอดภัยของลูกเรือและผู้โดยสารไม่ควรฝากไว้กับล้อและรางที่แล่นไปเพียงเท่านั้น ในการใช้งานระบบขนส่งมีโอกาศสูงในการเกิดเพลิงไหม้และอันตรายอื่นๆ แม้วิศวกรจะทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว แต่การเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์เหล่านี้ต้องเริ่มจากส่วนประกอบโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับระบบปฏิบัติการที่สำคัญเช่น ระบบสายไฟประสิทธิภาพสูง

เพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ ส่วนประกอบโครงสร้างพื้นฐานต้องได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้ทนต่อสภาวะที่เลวร้ายที่อาจเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมของการขนส่ง ด้วยการใช้สายไฟที่มีคุณสมบัติการคงไว้ของวงจรสูงและระบบแจ้งเตือน, ระบบกระจายเสียงสาธารณะ และระบบอพยพและมาตรการด้านความปลอดภัยที่สำคัญอื่น ๆ ยังคงทำงานต่อได้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ผู้โดยสาร, ลูกเรือ, และลูกเรือฉุกเฉิน สามารถอพยพออกจากพื้นที่ได้ทันเวลาหรือก่อนเกิดภัยพิบัติ

จากที่กล่าวมาข้างต้น มีองค์ประกอบสำคัญหลักๆ ที่ทำให้มั่นใจว่าสายไฟสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ข้อกำหนดของการใช้งานของคุณ

คุณสมบัติของการติดตั้งสายไฟอย่างผู้เชี่ยวชาญ

คุณภาพที่ดีที่สุด(Optimum Quality)

ขั้นตอนแรกในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟจะไม่ทำงานล้มเหลวในกรณีฉุกเฉินคือต้องมั่นใจว่าผู้ผลิตใช้วัสดุที่ดีที่สุดเพื่อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง เช่น สายไฟชนิดปล่อยควันน้อย ฮาโลเจนเป็นศูนย์ (LSZH) ได้กลายมาเป็นมาตรฐานในอุตสาหกรรมสายไฟทนไฟไหม้ จากการทดสอบอย่างเข้มงวด วิศวกรพบว่าสายไฟ LSZH สามารถคงไว้ของวงจร ลดควัน ลดการปล่อยสารพิษและก๊าซกรด และลดการลามไฟระหว่างการทดสอบ คุณสมบัติดังกล่าวสำคัญอย่างยิ่งสำหรับสถานีขนส่งหรืออุโมงค์ใต้ดินที่เปฌนสถานที่ที่มีลักษณะปิดล้อมรอบด้าน แต่ต้องการการมองเห็นให้ได้มากที่สุดและปล่อยควันพิษน้อยที่สุดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้โดยสารในกรณีฉุกเฉิน ฉะนั้นจึงควรให้ความสำคัญกับองค์ประกอบเหล่านี้ เพื่อให้ได้สายไฟที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

การรับรอง(Certifications)

มีรหัสมาตรฐานหลายตัวที่รับรองว่าสายไฟนั้นๆได้มาตรฐานและผ่านการทดสอบต่างๆ เพื่อพิสูจน์ว่าจะไม่เกิดการล้มเหลวระหว่างการจ่ายไฟให้กับระบบเหล่านี้ อาทิ ระบบแสงสว่าง, ระบบสื่อสาร, ระบบแจ้งเตือน, ป้ายทางออก เป็นต้น การรับรองอย่าง NFPA 130 และ 502 กำหนดว่าสายไฟต้องทนทานต่อสภาวะที่รุนแรง, ป้องกันการติดไฟ ปล่อยควันน้อยในทุกสถานการณ์ หากสายไฟไม่ทำงานตามที่คาดไว้ในระหว่างการทดสอบ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้ล่วงหน้าและยังเพิ่มโอกาสได้ช่วยชีวิตผู้คนจำนวนมากและสามารถปกป้องโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่สุดได้ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าสายไฟที่ผ่านการรับรองจะปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ประวัติของความสำเร็จ (History of Success)

หนึ่งในวิธีที่จะรู้ว่าผู้จัดจำหน่ายสายไฟนั้นน่าเชื่อถือหรือไม่ ให้ดูว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเขามีการทดสอบหรือใบรับรองหรือไม่ เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีการเกิดอุบัติเหตุไม่ว่ากรณีใดๆ แต่หากผลิตภัณฑ์ของบริษัทเหล่านั้นได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถใช้งานในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ ก็ถือได้ว่าเป็นบริษัทที่ดีที่สุดที่ควรตกลงการซื้อขาย

Comtran เข้าใจถึงความซับซ้อนของระบบข่ายสายสัญญาณในระบบขนส่ง เราทราบดีว่าความปลอดภัยในทุกด้านของระบบขนส่งสาธารณะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำให้ผู้โดยสารและพนักงานดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนั่นคือเหตุผลที่เราออกแบบสายไฟสำหรับขนส่งทางรถไฟ HUB-Link องค์ประกอบของสายไฟอันเป็นเอกลักษณ์เหล่านี้ได้รับการออกแบบให้ตรงตามข้อกำหนดที่เข้มงวดและมีคุณสมบัติในการทนไฟ, ทนต่อพื้นที่ที่ปล่อยควันมาก,ทนต่อการกัดแทะของหนู, และทนต่อสารพิษในรูปแบบ และยังสามารถใช้ได้ในระบบขนส่งหลักทั่วประเทศทั้งในสภาพแวดล้อมใต้ดินและเหนือพื้นดิน

โดยรวมแล้วสายไฟ HUB-Link ช่วยให้ระบบการสื่อสารและโปรโทคอลฉุกเฉินมีความน่าเชื่อถือด้วยความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการส่งข้อมูล ตั้งแต่ระบบกระจายเสียงสาธารณะ ไปจนถึงระบบรักษาความปลอดภัย อีกทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์สายไฟ HUB-Link ของ Comtran ยังตอบโจทย์ทุกการใช้งานในชีวิตประจำวันและยังให้ความอุ่นใจหากมีเหตุร้ายเกิดขึ้น


อ้างอิงข้อมูลจาก:Why Safe Cable Systems are Essential article [ page: 06-19], Comtran Innovative Systems. Engineered Solutions, Available on PDF
Download brochure (PDF file)

 

Home | Company Profile | Certificate | Contact Us
PRIVACY POLICY: SATTELTHAILAND.COM COPYRIGHT © 2011 ALL RIGHTS RESERVED BY SATTELTHAILAND.COM | WEB DESIGN BY WEBCREATIONTEAM.COM