top, SATTEL (THAILAND) CO., LTD.

การใช้งานและการตรวจสอบด้วยอินฟราเรด

ความรู้เชิงเทคนิค


การใช้งานและการตรวจสอบด้วยอินฟราเรด

นี่เป็นบทความที่สามในชุดบทความที่เน้นวิธีการตรวจสอบไฟฟ้าและเทคโนโลยีที่ทำงานในขณะที่ระบบไฟฟ้าทำงานอยู่ แม้ว่าการตรวจสอบโดยไม่ต้องดับเครื่องอาจเป็นเครื่องมือที่มีค่ามาก แต่อย่าลืมปฏิบัติตามแนวทางด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมเสมอเมื่อดำเนินการตรวจสอบขณะเครื่องทำงาน (Online)

เครื่องมือวัด

อุปกรณ์อินฟราเรดที่ใช้สำหรับการตรวจสอบทางไฟฟ้ามีตั้งแต่เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ (handheld) ไปจนถึงอุปกรณ์ถ่ายภาพที่มีความละเอียดสูงพร้อมจอแสดงผลแบบสีและจอแสดงผลความร้อน ความนิยมของเทคโนโลยีอินฟราเรดเป็นที่ประจักษ์ในปัจจุบัน โดยมีช่วงราคาที่กว้างและมีเครื่องมือที่หลากหลาย สำหรับผู้ให้บริการที่ประสบความสำเร็จ ต้นทุนด้านเครื่องมือเป็นเพียงเรื่องรอง เรื่องหลักคือเพื่ออุปกรณ์ที่ให้ภาพและมีความละเอียดสูงและช่วยให้สามารถเขียนรายงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติต่างๆเช่น เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายสามารถทำให้กระบวนการรวบรวม การรายงาน และเก็บภาพอินฟราเรดและข้อมูลความร้อนได้โดยอัตโนมัติ มีคุณสมบัติที่ชาญฉลาด เช่น สามารถบันทึกเสียง (Bluetooth voice comment recording) มีอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งพร้อมเลเซอร์ในตัว และการถ่ายด้วยภาพ (ประเภทกล้องทั่วไป) อาจเป็นการเพิ่มต้นทุนเครื่องมือ แต่สามารถช่วยรายงานด้วยความแม่นยำและมีประสิทธิภาพอย่างมาก การเลือกเครื่องมืออินฟราเรด ต้องพิจารณาคุณสมบัติเหล่านี้พร้อมกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติบุคลากร

ข้อความดังต่อไปนี้มาจากข้อกำหนดของ NETA (The Inter National Electrical Testing Association) สำหรับการทดสอบอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า ในหมวดMaintenance Testing Specifications สรุปว่า จำเป็นอย่างมากที่ช่างเทคนิคต้องมีประสบการณ์ทั้งทางไฟฟ้าและการใช้กล้องถ่ายภาพความร้อน "เป็นสิ่งจำเป็นและเป็นข้อกำหนดที่เข้มงวดที่ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าต้องได้รับการฝึกอบรมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องมือและระบบที่ตรวจสอบ ตลอดจนมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้กล้องถ่ายภาพความร้อน" หากไม่มีประสบการณ์และการฝึกอบรมอย่างครอบคลุมในทั้งสองอย่าง การวินิจฉัยที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้เกิดการซ่อมแซมโดยไม่จำเป็น หรืออาจเป็นการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแก่ลูกค้าซึ่งเป็นการลดความน่าเชื่อถือทางไฟฟ้า

การใช้งานทั่วไป

สำหรับระบบไฟฟ้า โดยทั่วไปจะใช้เครื่องมืออินฟราเรดเพื่อระบุความผิดปกติของตัวนำกระแสไฟฟ้า ยิ่งเวลาผ่านไปการเชื่อมต่อจะหลวมจาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตามช่วงเวลาเนื่องจากความผันผวนของโหลดและการสั่นสะเทือนที่สัมพันธ์กับการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมกับปัจจัยอื่น ๆ

หากละเลย เมื่อเวลาผ่านไปปัญหาการเชื่อมต่อเหล่านี้จะยิ่งแย่ลงและค่อยๆนำไปสู่การล้มเหลว เทคโนโลยีอินฟราเรดสามารถระบุปัญหาและ และควรรวมไว้ในแผนการบำรุงรักษาประจำปี ปัญหาอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดความร้อนและสามารถตรวจพบได้โดยเครื่องวัดอินฟราเรด ได้แก่ วงจรไฟฟ้าที่โหลดเกิน (Overloaded Circuits)และวงจรที่มีกระแสฮาร์โมนิกมากเกินไป นอกจากนี้ยังสามารถตรวจพบการเชื่อมต่อที่สกปรก สึกกร่อนและเสียหาย (Dirty, corroded, and damaged connections)หรือหน้าสัมผัสที่ผิดพลาดได้

ประโยชน์

ผู้ให้บริการประกันภัยรายใหญ่คาดการณ์ว่าประมาณร้อยละ 25 ของความล้มเหลวทางไฟฟ้าทั้งหมดเกิดจากการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าที่ผิดพลาด ดังนั้นบริษัทประกันภัยหลายแห่งจึงเป็นแรงผลักดันให้อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องทำการตรวจสอบด้วยอินฟราเรดประจำปี เทคโนโลยีอินฟราเรดได้พัฒนาเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีโดยรวมที่ดีที่สุดสำหรับการป้องกันความล้มเหลวและมีประโยชน์พิเศษที่ไม่ต้องหยุดเครื่องเพื่อทำการตรวจสอบเพราะสามารถตรวจสอบได้ขณะที่เครื่องทำงาน (Online) เทคโนโลยีอินฟราเรดมีประโยชน์ดังนี้ :

  • การทดสอบโดยไม่ทำลาย (Non-Destructive Testing)
  • เทคโนโลยีอินฟราเรดช่วยให้ "เห็น" ภาพความร้อน
  • ผลลัพธ์สามารถนำไปวิเคราะห์แนวโน้มและเปรียบเทียบกับข้อมูลก่อนหน้าได้
  • ภาพที่ถ่ายพบปัญหาจะให้การบันทึกปัญหาเอาไว้
  • ผลลัพธ์อาจถูกนำไปใช้เพื่อจัดลำดับความสำคัญในการซ่อมแซม
  • การตรวจสอบด้วยอินฟราเรดค่อนข้างประหยัด.
  • เทคโนโลยีนี้ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ
  • เทคโนโลยีนี้เป็นเทคโนโลยีเชิงคาดการณ์ซึ่งสามารถระบุปัญหาก่อนเกิดความล้มเหลวหรือความเสียหายได้ ดังนั้นจึงสามารถใช้เป็นแนวทางการบำรุงรักษาเชิงรุกหรือโปรแกรม!

เมื่อไหร่ถึงเรียกว่าปัญหา?

ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะตรวจจับและวินิจฉัยปัญหาทางไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีอินฟราเรด ด้วยเหตุนี้การมีช่างเทคนิคที่มีทั้งประสบการณ์ด้านไฟฟ้าและการถ่ายภาพจึงมีความสำคัญมาก ความรู้ทางเทคนิคและประสบการณ์ภาคสนามในการทดสอบทางไฟฟ้าเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับการระบุปัญหาที่ไม่คุ้นเคย (Non-Routine Problem)และเพื่อแนะนำการดำเนินการแก้ไข อย่างไรก็ตาม คำแนะนำด้านการทดสอบอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า ในหมวด Maintenance Testing Specification ของ NETA ให้ข้อมูลอ้างอิงที่ดีเกี่ยวกับความแตกต่างของอุณหภูมิที่สัมพันธ์กับระดับความรุนแรง

100.18 การตรวจด้วยภาพความร้อน ข้อควรปฏิบัติของค่าระดับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น

Temperature difference () based on comparisons between similar components under similar loadingTemperature difference () based upon comparisons between component and ambient air temperatures.Recommended Action
1oC - 3oC 1oC-10oC Possible deficiency; warrants investigation
4oC-15oC 11oC-20oC Indicates probable deficiency; repair as time permits
------ 21oC-40oC Monitor until corrective measures can be accomplished
>15oC 40oC Major discrepancy; repair immediately

เกณฑ์อุณหภูมิแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ แม้จะอยู่ในอุปกรณ์ประเภทเดียวกัน (เช่นสายเคเบิล) ก็มีการจัดระดับอุณหภูมิที่หลากหลาย ความร้อนโดยทั่วไปสัมพันธ์กับกระแสไฟฟ้ากำลังสองดังนั้นกระแสโหลดจะมีผลอย่างมากต่ออุณหภูมิเดลต้าทีΔT ในกรณีที่ไม่มีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับระหว่างกันสำหรับอุณหภูมิเดลต้าทีΔT ค่าในตารางนี้จะให้แนวทางที่เป็นเหตุเป็นผล อีกวิธีหนึ่งในการประเมินคือระบบการประเมินอุณหภูมิตามมาตรฐานตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อ 8.9.2 หัวข้อการตรวจด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรด (IR Thermographic), การบำรุงรักษาและการทดสอบระบบกำลังไฟฟ้าโดย Paul Gill, PE, 1998

ควรสังเกตให้ดีว่าหลายครั้งปัญหาอาจเกิดจากการไม่มีความร้อนหรือความร้อนจากตัวนำตัวใดตัวหนึ่งน้อยกว่าตัวนำอื่นๆ เช่นเมื่อตัวนำคู่ขนานกัน มีหนึ่งตัวนำ (หรือมากกว่า) ภายในกลุ่มไม่ได้รับการแชร์ของกระแสไฟฟ้าเท่ากัน อีกตัวอย่างหนึ่งคือการจ่ายโหลดเฟสเดียวที่ไม่สมดุลบนหม้อแปลงสามเฟสหรือบนระบบจำหน่ายไฟฟ้า (Distribution system)

การใช้งานที่หลากหลายของอุปกรณ์อินฟราเรด

นอกจากอุปกรณ์อินฟราเรดจะช่วยให้ตรวจพบปัญหาทั่วไปของตัวนำ ยังมีการใช้งานอินฟราเรดมากขึ้นเรื่อยๆที่สามารถเป็นประโยชน์ได้หากใช้จินตนาการและประสบการณ์ของช่างเทคนิคในการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า แต่ยังมีบางการใช้งานที่ไม่ได้ถูกพบบ่อยๆ อธิบายไว้ด้านล่าง

หม้อแปลง

ระดับน้ำของหม้อแปลงชนิดฉนวนเหลว (Fluid-filled transformers) สำคัญมากต่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของหม้อแปลง เมื่อเวลาผ่านไปเครื่องวัดระดับของเหลว (Liquid Level Gauges) อาจจะได้รับความเสียหายหรือไม่สามารถอ่านค่าได้ซึ่งทำให้การชี้ระบุระดับไม่น่าเชื่อถือ การถ่ายภาพอินฟราเรดกับหม้อแปลงมักช่วยให้ตรวจพบปัญหาระดับของเหลวและปัญหาการระบายความร้อน/การแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยการสัมผัสของหม้อน้ำได้ ภาพถ่ายความร้อนด้านล่างแสดงให้เห็นถึง Main Tank หม้อแปลงที่ร้อนมากและหม้อน้ำ (Radiator)ที่เย็นมากแสดงถึงระดับของเหลวของหม้อแปลงต่ำซึ่งส่งผลให้หม้อน้ำไม่ทำงาน ปัญหานี้อาจนำไปสู่หม้อแปลงที่มีความร้อนสูงเกินซึ่งสร้างความเค้นทางความร้อนที่ผิดปกติบนกระดาษฉนวนระหว่างขดลวดส่งผลให้อายุการใช้งานของหม้อแปลงลดลงการใช้งานอินฟราเรดสำหรับหม้อแปลงชนิดฉนวนเหลว (Fluid-filled Transformers) อีกแบบคือใช้ในการเปรียบเทียบอุณหภูมิของ Load Tap Charger (LTC) หากติดตั้งไว้กับ Main Tank โดยทั่วไปอุณหภูมิของ Main Tank ควรจะร้อนกว่า LTC Tank อุณหภูมิที่ใกล้เคียงกันจึงสามารถบ่งบอกถึงการรั่วไหลที่เป็นอันตรายระหว่าง Tank ทั้งสองหรือการสะสมของ "Coking" หรือเศษอาร์ก (Arc) ที่หน้าสัมผัสของ LTC

ความร้อนที่สูงเกินจาก Core Assemblies ของหม้อแปลงชนิดแห้ง (Dry Type Transformer Core Assemblies) สามารถบ่งชี้ถึงปัญหาแกนแยกออกจากกันอย่างรุนแรง (Core Delamination Problem) ซึ่งอาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าวน (Eddy current) จากความไร้ประสิทธิภาพซึ่งส่งผลให้ความร้อนเพิ่มสูงขึ้นและสูญเสียพลังงานทางไฟฟ้า ความร้อนที่ผิดปกตินี้ยังทำให้ฉนวนขดลวดเสื่อมสภาพและลดอายุการใช้งานของหม้อแปลง การทดสอบทางไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องควรรวมถึงการตรวจสอบแรงดันการทำงานที่เหมาะสม, โหลดและสมดุลของแต่ละเฟสและการวิเคราะห์ค่าฮาร์มอนิกของโหลด

สวิตซ์เกียร์

ปัจจุบันมีการลงทุนจำนวนมากไปกับการติดตั้ง Thermal Viewing Ports บนสวิตช์เกียร์ พอร์ตเหล่านี้ช่วยให้สามารถตรวจสอบอินฟราเรดได้โดยไม่ต้องถอดฝาครอบของตู้สวิตช์เกียร์ออก ซึ่งจะช่วยลดหรือกำจัดความเสี่ยงการเกิดอาร์กแฟลชต่อผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมาก การติดตั้งเซ็นเซอร์อินฟราเรดแบบถาวรและจอภาพอินฟราเรดที่แสดงผลอย่างต่อเนื่องยังเป็นอีกวิธีที่ช่วยให้ตรวจพบความล้มเหลวทางความร้อนที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สำคัญ

ความสมบูรณ์ของส่วนประกอบของตู้สวิตช์เกียร์ภายนอกมักลดลงจากความเสียหายของฮีตเตอร์แผ่น (Strip Heaters) ฮีตเตอร์แผ่นจะเพิ่มอุณหภูมิตู้สวิตช์เกียร์ให้สูงกว่าอุณหภูมิโดยรอบเล็กน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการควบแน่นในระหว่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในแต่ละวันหรือตามฤดูกาล การทำงานและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของฮีตเตอร์เหล่านี้สามารถกำหนดได้โดยการถ่ายภาพความร้อนจาก Enclosure ของตู้สวิตเกียร์ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การไม่มีความร้อนระบุถึงปัญหาใหญ่ที่อาจเกิดขึ้น

การต่อสาย (Splice) และการเข้าหัว(Termination) ของอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลาง

แม้ว่าปัญหาหลายอย่างจากส่วนประกอบการต่อสาย (Splice) และการเข้าหัวสาย (Termination) จะสัมพันธ์กับความล้มเหลวของฉนวนซึ่งสามารถระบุได้โดยการสำรวจค่า Partial Discharge ขณะอุปกรณ์ทำงาน แต่ก็ยังมีปัญหาอีกมากที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์ของตัวนำ (Conductor Integrity) ในหลายๆระบบ Utilities จำเป็นต้องมีการสแกนอินฟราเรดสำหรับการประกอบการต่อสาย (Splice) ของห้องนิรภัยใต้ดินก่อนที่จะอนุญาตให้บุคลากรเข้าไปในพื้นที่เหล่านี้ ด้วยเหตุนี้อินฟราเรดจึงถูกใช้เป็นทั้งเครื่องมือด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ การใช้งานอินฟราเรดนอกจากนี้ยังรวมถึงการตรวจสอบส่วนประกอบ Elbow ของหม้อแปลงแบบติดตั้งบนแท่น ยูทิลิตี้ตัวหนึ่งคาดประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ของ Elbow พบว่ามีปัญหาด้านความร้อนอันเนื่องมาจากข้อบกพร่องในการเชื่อมต่อ (Connection) การตรวจสอบ (Probe), หรือการ Crimp

บัสบาร์แรงดันต่ำ

บัสบาร์แรงดันต่ำเป็นที่นิยมสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่ต้องการการกระจายกระแสไฟฟ้าแรงสูงในระยะไกล เนื่องจากต้นทุนการติดตั้งที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับท่อร้อยสายไฟและสายเคเบิล แม้ว่าจะเชื่อถือได้มากแต่ชุดประกอบเหล่านี้ก็ยากที่จะทดสอบด้วยวิธีการทั่วไปเนื่องจากการเข้าถึงที่จำกัดของโครงสร้าง การตรวจสอบอินฟราเรดเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีไม่กี่อย่างที่สามารถช่วยระบุปัญหาการสัมผัสของส่วนบัสที่ข้อต่อ โดยทั่วไปการตรวจสอบอินฟราเรดจะต้องดำเนินการโดยการสแกนจากด้านนอก Enclosure ของบัสบาร์ แม้ว่าจะมีช่องว่างอากาศระหว่างบัสบาร์และ Enclosure แต่เทคนิคนี้ประสบความสำเร็จในการตรวจจับปัญหาการเชื่อมต่อ หากไม่มีข้อมูลโครงสร้างภายในของบัสบาร์โดยละเอียด ช่างควรตรวจสอบความแตกต่างของอุณหภูมิที่เกิดขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยที่ Enclosure ใกล้กับจุดเชื่อมต่อของชิ้นส่วนหรือข้อต่อบัสบาร์

นอกจากนี้ Bus-plugs หรือ Bus-taps ขึ้นอยู่กับพื้นที่สัมผัสที่จำกัดมาก จุดสัมผัสเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความตึงของสปริง ดังนั้นจึงเสี่ยงมากต่อสภาวะความร้อนที่สูงเกิน หลายครั้งเกิดจากความร้อนที่หน้าสัมผัสหรือการเข้าหัวที่ล้มเหลวภายในชุด Bus-plug

Heat run test หรือที่เรียกว่าการทดสอบหาอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นแบบกระแสต่อเนื่อง โดยทั่วไปจะดำเนินการโดยผู้ผลิตเพื่อตรวจสอบขนาดตัวนำที่เหมาะสมต่อการใช้งาน อย่างไรก็ตามในบางครั้งการใช้กระแสไฟสูงกับบัสบาร์หรือเซอร์กิตเบรกเกอรอาจไม่แสดงปัญหาที่ชัดเจนในระหว่างการทำงานปกติ โดยทั่วไปค่าใช้จ่ายในการทดสอบนี้จะจำกัดการใช้เพื่อแก้ไขปัญหาทางการทดสอบอื่นๆ หมดลง

อุปกรณ์ที่ไม่นำกระแสไฟ

หลายครั้งอาจพบปัญหาอื่น ๆ บนอุปกรณ์เสริมซึ่งโดยปกติจะไม่นำกระแสไฟฟ้า ดังนั้นจึงมักถูกเข้าใจผิดว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสำรวจด้วยอินฟราเรด ช่างถ่ายภาพความร้อนที่มีประสบการณ์ บ่อยครั้งจะมองไปรอบ ๆ และตรวจหา (Spot) ชิ้นส่วนที่แผ่ความร้อน (หรือไม่แผ่ความร้อน) ซึ่งจะทำให้ช่างต้องตรวจสอบในระยะใกล้

หลายครั้งที่อุปกรณ์ซัพพอร์ตทางโครงสร้างที่เป็นโลหะ ,เช่น ส่วนประกอบทางเดินสายเคเบิล (Cable Way) หรือรางเคเบิล (Cable Tray) ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ควรนำกระแสไฟฟ้า, อุปกรณ์เหล่านี้จะสามารถระบุความร้อนที่มาจากการไหลของกระแสไฟฟ้า การวัดค่าแอมแปร์มีให้เห็นหลายครั้งและส่วนใหญ่เป็นผลมาจากกระแสไฟฟ้าวน (Eddy Current) ที่มากเกินไปซึ่งเกิดจากการให้ความร้อนโดยการเหนี่ยวนำ (Inductive Heating) ผลกระทบจากความร้อนนี้สามารถทำให้อุณหภูมิพื้นผิวของอุปกรณ์สูงขึ้นเกินจุดเดือดของน้ำ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายจากการไหม้ต่อช่างหรือวิศวะกร หรือส่งผลให้เกิดการเสื่อมสภาพของวัสดุอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียง

โดยทั่วไปการต่อสายดินไม่ต้องนำกระแสต่อเนื่อง ดังนั้นอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นใดๆก็ตามจากการต่อสายดินจึงสามารถระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ การตรวจสอบปัญหาประเภทนี้ไม่อาจช่วยให้เจอปัญหาที่หลากหลายออกไป เช่น กราวน์ลูป (Ground Loops), กราวน์ไม่เชื่อมต่อหรือกราวน์แตก และ High Impedance Faults

บทสรุป

การตรวจสอบด้วยอินฟราเรดเป็นเครื่องมือสกรีนหาหรือตรวจจับปัญหาเบื้องต้นที่ยอดเยี่ยม แต่ควรทำการทดสอบทางไฟฟ้าเพิ่มเติมเพื่อยืนยันข้อสรุปเบื้องต้น เป็นเรื่องง่ายมากที่จะได้ภาพความร้อนที่เป็นผลบวกปลอม (False Positive) ดังนั้นการวัดอื่น ๆ เช่นการทดสอบการดรอปของมิลลิโวลต์ (Millivolt drop), การอ่านค่ากระแสไฟฟ้า (Current Reading), การวิเคราะห์ค่าฮาร์มอนิก (Harmonic Analysis), ปัจจัยทางกำลังไฟฟ้าและอื่น ๆ ควรทำการทดสอบโดยการสังเกตจุดที่น่าสงสัย การทดสอบเหล่านี้มีความสำคัญเสมือนผลทดสอบที่ได้มาตรฐานที่จำเป็นหรือเป็นข้อบังคับเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ในการสอบสวนหรือการดำเนินคดี (Investigative or litigation purposes)

ระบบกล้องดีลักซ์หรือพรีเมี่ยมสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้มากมายหลังจากจัดเก็บภาพแล้ว แต่ข้อผิดพลาดพื้นฐาน เช่น Focus, Range หรือ Distance ไม่สามารถแก้ไขได้หลังจากการตรวจสอบ ส่วนอีกข้อผิดพลาดทั่วไปคือการตั้งค่าการแผ่รังสีหรือสมมติฐานที่ไม่ถูกต้องและผลทางอ้อมหรือการสะท้อนกลับ (Reflected or indirect contributions)

ท้ายที่สุด อินฟราเรดยังคงเป็นเครื่องมือโดยรวมที่ดีที่สุดสำหรับการตรวจจับปัญหาทางไฟฟ้า ความหลากหลายของเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่มีราคาถูกช่วยให้ผู้ไม่มีความเชี่ยวชาญสามารถใช้โปรแกรมการตรจสอบด้วยอินฟราเรดได้ อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายที่อาจเพิ่มขึ้นกับอุปกรณ์ระดับ Upper-end และช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์พร้อมผ่านการฝึกอบรมอาจคุ้มค่ากับเงินทุกบาทเมื่อการตัดสินใจสำคัญขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบของอินฟราเรด

ขอแสดงความขอบคุณ:

ผู้เขียนขอขอบคุณ Harold Orumจาก Halco Service ในลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียสำหรับความช่วยเหลืออันมีค่าต่อบทความนี้ แฮโรลด์เป็นสมาชิกในเครือ NETA และมีประสบการณ์ด้านไฟฟ้าที่สั่งสมมานานหลายทศวรรษ

Mr.Genutis จบวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (BSEE) จากมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน เป็นช่างเทคนิคที่ผ่านการรับรองจาก NETA เป็นเวลา 15 ปีและได้รับรองเป็นช่างเทคนิค Corona ดอนมีประสบการณ์ทั้งในภาคสนามและการทดสอบทางไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการเกือบ 25 ปี ปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่งรองประธานกลุ่ม CBS Eastern U.S. Operations และทำหน้าที่เป็นผู้จัดการด้านเทคนิคของ บริษัท ในเครือ Circuit Breaker Sales & Service ซึ่งตั้งอยู่ในตอนกลฟลอริดา


อ้างอิงข้อมูลจาก :Don A.(2006-2007), Genutis Group CBS, Infrared Inspections and Applications,No Outage Inspection Corner, Winter 2006-2007 NETA WORLD,www.netawoorld.org , www.[owertechnologies.com.sg, POWER TECHNOLOGIES PRIVATED LIMITED. Available on PDF

อ้างอิงรูปภาพจาก : Available on PDFDownload brochure (PDF file)

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

EXERTHERM, EXERTHERM, UK, Mini Infrared T/c Temperature(Delta T) Sensor
EXERTHERM
หมวด: EXERTHERM, UK
หมวดย่อย: Mini Infrared T/c Temperature(Delta T) Sensor


 

Home | Company Profile | Certificate | Contact Us
PRIVACY POLICY: SATTELTHAILAND.COM COPYRIGHT © 2011 ALL RIGHTS RESERVED BY SATTELTHAILAND.COM | WEB DESIGN BY WEBCREATIONTEAM.COM