top, SATTEL (THAILAND) CO., LTD.

การตรวจจับ “Hot Spot” ด้วยรังสีอินฟราเรดแบบติดตั้งถาวร

ความรู้เชิงเทคนิค


ป้องกันการโหลดต่ำตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน

ความสำคัญของการโหลด

LoadMapเป็นซอฟต์แวร์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรซึ่งจะปรับเกณฑ์สัญญาณเตือนแบบไดนามิกเพื่อให้เหมาะกับโหลดในวงจร ด้วยเหตุนี้จึงช่วยให้สามารถตรวจจับข้อต่อที่หลวมได้เร็วขึ้นแม้อุปกรณ์ทำงานที่โหลดต่ำ โดยจะรวมข้อมูลอุณหภูมิการตรวจสอบความร้อนต่อเนื่องกับข้อมูลโหลดวงจร Load Map เพิ่มระดับการตรวจจับความผิดปกติของอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบไม่ซ้ำใครและทำการซ่อมก่อนการสลับโหลดวงจรไฟฟ้า การทำงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดาวน์ไทม์เนื่องจากโดยทั่วไปวงจรฟีดคู่จะโหลดเพียงระดับประมาณ 30% เพื่อเปิดใช้งานการสลับโหลดโดยมีความปลอดภัยสูง อย่างไรก็ตามเมื่อระดับโหลดลดลง เกณฑ์การเตือนภัยก็ลดลงเช่นกัน (ดูรูป 1) ทำให้ตรวจจับความผิดพลาดได้ยากขึ้น

คุณสมบัติและประโยชน์ของ Load Map?

 • การตรวจจับได้ว่าข้อต่อหลวมในขณะที่โหลดต่ำได้ตั้งแต่เนิ่นๆโดยการใช้ข้อมูลอุณหภูมิและการโหลด ช่วยเพิ่มระดับการป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันซึ่งการตรวจสอบความร้อนเป็นระยะไม่สามารถทำได้
 • ให้การตรวจสอบล่วงหน้าว่าไม่พบข้อต่อหลวมก่อนที่จะเปลี่ยนโหลด
 • ระบุสภาพข้อต่อที่ Overload จะช่วยเพิ่มระดับความปลอดภัย, ความสมบูรณ์ของสินทรัพย์และยืดเวลาในการทำงานของเครื่องจักร
 • ปรับปรุงการจัดการสินทรัพย์และยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์
 • ช่วยให้ผู้ใช้สามารถ "คาดการณ์" ได้ล่วงหน้าว่าอุณหภูมิที่ข้อต่อจะเพิ่มถึงระดับโหลดที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งจะเพิ่มความสามารถในการวางแผนโหลดและกำลังความจุโหลด
 • Load Map สามารถให้ข้อมูลที่แสดงว่าอุณหภูมิโดยรอบลดลงได้อย่างไร ทำให้สามารถหลีกเลี่ยงการลดพิกัดวงจรไฟฟ้าบนอุปกรณ์เก่าๆได้
 • การตรวจสอบตามสภาพของอุปกรณ์ทำให้ระยะเวลาการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ต้องสัมผัสเฉพาะข้อต่อที่ต้องดำเนินการแก้ไขเท่านั้น ผลลัพธ์คือช่วยลดการบำรุงรักษาการเกิดดาวน์ไทม์และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าและผู้ซ่อมบำรุง

Permanent Infrared Hotspot Detection

ปัญหา : การตรวจจับความผิดพลาดของระบบไฟฟ้า

สาเหตุหลักของการเกิดความผิดพลาดทางระบบไฟฟ้าและการเกิดอาร์กแฟลชคือการเชื่อมต่อของข้อต่อบัสหรือข้อต่อสายเคเบิลมีปัญหา สามารถทราบได้ว่าข้อต่ออยู่ในสภาวะหลวมจากความร้อนส่วนเกินที่ระบายออกจากข้อต่อ เพื่อไม่ให้สับสนระหว่าง "ความร้อนส่วนเกิน" กับ "ความร้อนที่เพิ่มขึ้น" เซนเซอร์ Exertherm จะวัดค่าอุณหภูมิแตกต่าง Delta T (ΔT) เซ็นเซอร์ได้รับการติดตั้งอย่างถาวรภายในอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อการตรวจสอบสภาพของข้อต่อโดยตรงและต่อเนื่อง การตรวจสอบด้วย Exertherm ตลอด 24 ชม. 7 วัน จะตรวจจับจุดร้อนตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อป้องกันการหยุดทำงานที่เกิดจากไฟฟ้าขัดข้องและเกิดอาร์กแฟลช

อะไรคือประโยชน์ของระบบตรวจสอบแบบเป็นประจำ (Permanent) ของระบบเซ็นเซอร์อินฟราเรด Exertherm
 Periodic Thermal Imaging/Windows (ตรวจแบบเป็นระยะ)Permanent Exertherm IR Sensor System (ตรวจเแบบเป็นประจำ)
ความถี่ในการตรวจสอบ ตรวจสอบ 1 วัน จาก 365 วัน = น้อยกว่า 1 % ตรวจสอบตลอด 24 ชม. ทุกวัน/ 365 วัน ต่อ ปี = 100%
เปอร์เซ็นในการตรวจพบความผิดพลาดทางไฟฟ้า 0.27% 100%
ตำแหน่งการตรวจสอบ ตรวจสอบภายนอกอุปกรณ์(External) ตรวจสอบภายใน (Internal)
มุมมอง จำกัด ไม่จำกัด - Direct line of sight
ความน่าเชื่อถือ ขึ้นอยู่ที่ดวง มอบข้อมูลที่น่าเชื่อถืออย่างต่อเนื่อง
Availability ไม่รวบรวมข้อมูลและข้อมูลไม่เรียลไทม์ ข้อมูลเรียลไทม์และรวบรวมไปยังระบบ BMS/SCADA
ความปลอดภัย ทำให้การทำงานมีความเสี่ยง อำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผูเปฏิบัติงาน,วิศวกร
วิเคราะห์ ขึ้นอยู่กับการทำงาน อัตโนมัติ

การตรวจสอบความร้อนด้วย Exertherm ให้อะไร?

 • เพิ่มความปลอดภัยในการทำงานและความปลอดภัยแก่อุปกรณ์ไฟฟ้า
 • เพิ่มระยะเวลาในการทำงาน
 • ลดความเสี่ยงการเกิดไฟไหม้และการระเบิดจากการเกิดอาร์กแฟลช
 • ข้อมูลแบบเรียลไทม์ = เพิ่มความมั่นคงให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่สำคัญ
 • ลดการซ่อมบำรุงแบบกระทันหัน
 • ได้รับมาตรฐานโดย OEM
 • เหมาะแก่การติดตั้งแบบ Retro/New
 • เพิ่มการปกป้องวงจรไฟฟ้าที่สำคัญจากการทำงานที่โหลดต่ำ

ระบบ Exertherm?: ภายใน Panel

1.เซ็นเซอร์อินฟราเรด

Exertherm เซ็นเซอร์อินฟราเรดแบบไม่สัมผัสหน้าชนิดพลาสติกขนาดเล็ก ไม่ต้องพึ่ง External power, สอบเทียบวงจรเองตลอดอายุการใช้งาน & ส่งสัญญาณการวัดค่าแบบเดลต้าที ติดตั้งได้ภายใน Enclosure ซึ่งเป็นจุดที่ต้องตรวจสอบโดยตรง

2.เคเบิลเซ็นเซอร์

ตรวจจับความร้อนข้อต่อได้ที่เซ็นเซอร์ที่พันรอบสายเคเบิล&ส่งการวัดค่าเดลต้าที

3.Datacards

Data Cards ช่วยให้การเก็บข้อมูลจากอินฟราเรดหรือเคเบิลเซ็นเซอร์ง่ายขึ้น (8 อินพุทต่อ 1 Data Card) และทำการส่งข้อมูลไปยัง Host System โดยผ่านโพรโทคอล Modbus Data Cards มีเต้าสำหรับ RJ45 เพื่อการเชื่อมต่อและรวบรวมข้อมูลไปยัง เครือข่าย Modbus RS485

ควรตรวจสอบส่วนไหนเป็นประจำ ?

โซลูชั่น Exertherm เหมาะกับทั้งการใช้งานที่แรงดันต่ำ (LV) และแรงดันปานกลาง (MV) และตรวจจุดเชื่อมต่อสำคัญดังต่อไปนี้ (รวมทั้งบัสหุ้มด้วยทองแดง) พร้อมกันแบบเรียลไทม์

 • AIS circuit breakers ทั้งหมด – line/load side
 • Bus couplers(บัสคอปเปอร์) – line/load side
 • การเชื่อมต่อบัสแนวตั้งกับแนวนอน
 • การเชื่อมต่อแคลมป์ยึดของตู้ MCC
 • การเชื่อมต่อสายเคเบิลในจุดสำคัญต่างๆ - โดยทั่วไปกระแสไฟจะเกิน 400 แอมแปร์ (โดยเคเบิลเซ็นเซอร์ Exertherm)
 • shipping/transport joints Exertherm cable sensors

ภายนอก Panel

Load Map? Software–การสร้างการแจ้งเตือน

สามารถเลือก 1 หรือ รวม 3 ตัวเลือกจากด้านล่างเพื่อใช้ในระบบ LoadMapsofteware:

Generic

คือ ระดับอุณหภูมิตั้งต้นของระบบ ผู้ใช้สามารถปรับได้ตามต้องการ

Manual Load

การป้อนค่าโหลดสูงสุดที่คาดการณ์ไว้ในวงจรไฟฟ้าจะให้ระดับการเตือนภัยตามโหลด

Dynamic Load

ข้อมูลโหลดแบบเรียลไทม์จากระบบ BMS / ระบบ SCADA ให้การระดับการเตือนขึ้นแบบไดนามิกโหลด

Exertherm? Alarm Relay Module (ARM)

ข้อมูลทั่วไปของโปรดัก

ระบบ Exertherm? Alarm Relay Module (ARM)เหมาะสำหรับการตรวจสอบความร้อนต่อเนื่องในวงจรไฟฟ้าที่สำคัญ ซึ่งตรวจสอบแบบ 100% ของเวลาทั้งหมดต่างจากการตรวจสอบเพียง 1 วันต่อปี ระบบนี้ออกแบบมาเพื่อวิศวกรที่ยุ่งและต้องการทำงานที่ง่ายขึ้น

ระบบ Exertherm ARM ยังออกแบบมาเพื่อมอบโซลูชั่นการตรวจสอบที่สมบูรณ์แบบต่อหนึ่งสวิตช์บอร์ดและเหมาะสำหรับทั้ง New build หรือ Retro-fit ในขณะที่เป็น Vendor ที่ใช้ทั่วไป (เช่น สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ทุกตัวในโรงงานผลิต)

อุปกรณ์ Plug & Play ใช้งานง่ายมีหน้าสัมผัสรีเลย์ 2 ชุดช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับสัญญาณเตือนในพื้นที่และระบบ BMS หรือ SCADA รีเลย์เหล่านี้เป็นชนิดหน้าสัมผัสแบบแห้งและมีอินพุตสำหรับการใช้งานทั่วไปสำหรับแต่ละชุด

ARM ช่วยให้สามารถเชื่อม Exertherm Data Cards ได้มากถึง 10 ตัว ( เท่ากับอินฟราเรด Exertherm หรือ เคเบิลเซ็นเซอร์ 80 ตัว) ARM เชื่อมต่อกับ Datacardsผ่านสาย comms ที่ผลิตล่วงหน้าซึ่งมาพร้อมกับ ARMขั้นตอนการตั้งค่าโดยใช้หน้าจอที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้านี้ง่ายต่อการแสดงสถานะของเซ็นเซอร์และสถานะการสื่อสารทั้งหมดในแต่ละ Datacards

คุณสมบัติ

 • กำหนดค่าล่วงหน้าได้อย่างเต็มรูปแบบ
 • โซลูชั่น Plug & Play
 • เอาต์พุตสัญญาณเตือนแบบ Dual (ระยะใกล้/ระยะไกล)
 • เหมาะกับ Retrofit หรือ New-Build
 • ติดตั้งแผงพร้อม DIN Rail Option
 • แจ้งเตือน Alarm Relays 4 ระดับ :
  • พาวเวอร์ซัพพลายเสีย
  • การแจ้งเตือนอุณหภูมิแตกต่าง
  • การแจ้งเตือนอุณหภูมิวิกฤต
  • การสื่อสารล้มเหลว

อ้างอิงข้อมูลจาก : Permanent Infrared Hotspot Detection,n.d., EXERTHERM,ExerthermARMLoadmapBrochure, QHi-Group Systems Divisions, Available on PDF

อ้างอิงรูปภาพจาก : Available on PDFDownload brochure (PDF file)

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

EXERTHERM, EXERTHERM, UK, Mini Infrared T/c Temperature(Delta T) Sensor
EXERTHERM
หมวด: EXERTHERM, UK
หมวดย่อย: Mini Infrared T/c Temperature(Delta T) Sensor


 

Home | Company Profile | Certificate | Contact Us
PRIVACY POLICY: SATTELTHAILAND.COM COPYRIGHT © 2011 ALL RIGHTS RESERVED BY SATTELTHAILAND.COM | WEB DESIGN BY WEBCREATIONTEAM.COM